Công nghệ Internet of Things (IoT), Cách mạng Công nghiệp 4.0

Công nghệ Internet of Things (IoT), Cách mạng Công nghiệp 4.0

 • DRAGONBOARD 410C

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 1/15/2019 10:11:48 AM
  DRAGONBOARD 410C

  Mã sản phẩm DRB410C

  Description

  Snapdragon 410 Application Processor and SOC Development Board 1200MHz CPU

  1GB RAM 8GB eMMC Flash Android 5.1/Linux based on Debian/Win10 IoT Core

  GPS onboard

  Giá bán 1800000 VND

  Price:75 USD

  ...xem chi tiết

 • Bo mạch ORANGE PI 4G - IOT

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 1/15/2019 10:13:18 AM
  Bo mạch ORANGE PI 4G - IOT

   

   We pre-installed the Android image in EMMC Flash

    The 4G-IOT is not applicable to America.

  Giá bán 1200000 VND

  Price:55 USD
  Paypal:truongsa@phuocnhan.com

  ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook