PANASONIC - JAPAN

 • Chuông hình panasonic

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 9/28/2013 3:53:00 PM
  Chuông hình panasonic

  Mã sản phẩm VL-SV230

  Chuông hình  VL-SV230

  Loại màn hình màu,kết nối có dây

  Độ dài dây: 50m

  Nguồn cấp: 110VAC

  Màn hình 3.5 in

   

   

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook