Bộ INTERPHONE - Bộ INTERCOM

Bộ INTERPHONE - Bộ INTERCOM

Bộ INTERPHONE - Bộ INTERCOM

  • Bộ intercom, HIP-200S

    Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/11/2013 6:24:15 AM
    Bộ intercom, HIP-200S

    Mã sản phẩm HIP-200S

    - Một bộ intercom: bao gồm 2 interphone
    - Nguồn AC110 or AC220
    - Lắp đặt: bề mặt
    - Tương thích với: HIP-300S

    Giá bán 0 VND

    Bảo hành:12 tháng

    ...xem chi tiết

  • Bộ intercom, HIP 300S

    Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/9/2013 10:19:18 PM
    Bộ intercom, HIP 300S

    Mã sản phẩm HIP 300S

    - Bộ intercom: bao gồm 2 interphone
    - Nguồn AC110 or AC220
    - Lắp đặt: bề mặt
    - Tương thích với: HIP-200S

    Giá bán 0 VND

    Bảo hành:12 tháng

    ...xem chi tiết

  • Bộ intercom, HIP-200M

    Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/10/2013 6:10:12 PM
    Bộ intercom, HIP-200M

    Mã sản phẩm HIP-200M

    - Bộ interphone đa chức năng.
    - Nguồn DC24V
    - Có chức năng phân trang
    - kết nối tối đa 11 thiết bị.

    Giá bán 0 VND

    Bảo hành:12 tháng

    ...xem chi tiết

  • Bộ intercom audio interphone, HWIP-200S

    Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/14/2013 4:04:36 AM
    Bộ intercom audio interphone, HWIP-200S

    Mã sản phẩm HWIP-200S

    - Nguồn: AC 220V/50Hz
    - Nguồn tiêu thụ: 4.0W, dòng điện tối đa max 0.25A
    - Dây: Không dây
    - Khoảng cách: Tối đa 100m

    Giá bán 0 VND

    Bảo hành:12 tháng

    ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook