NVR - Đầu ghi hình IP HIKVISION

 • Đầu ghi hình IP DS-7304/7308/7316/7324/7332HWI-SH

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 3/3/2014 8:37:59 AM
  Đầu ghi hình IP DS-7304/7308/7316/7324/7332HWI-SH

  Mã sản phẩm DS-7304/7308/7316/7324/7332HWI-SH

  1. Key Features
   • H.264 video compression
   • 4/8/16/24/32-ch Video Input
   • WD1 resolution real time recording
   • HDMI/VGA output at 1920×1080P resolution
   • Gigabit network interface
   • Up to 16-ch synchronous playback
   • HDD quota and group management
   

  Giá bán 0 VND

  Xuất xứ:China
  Bảo hành:24 tháng

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-7604/7608/7616NI-SE(/N)

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 10/1/2013 1:32:01 PM
  Đầu ghi DS-7604/7608/7616NI-SE(/N)

  Mã sản phẩm DS-7604/7608/7616NI-SE(/N)

  • Third-party network cameras supported
  • Up to 5 Megapixels resolution recording
  • HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution
  • HDD quota and group management
  • DS-7600NI-SE/N series:  support 4/8 independent network interfaces for built-in swi

  Giá bán 0 VND

  Bảo hành:24 tháng

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-9632/9664NI-XT

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 9/21/2013 1:21:59 PM
  Đầu ghi DS-9632/9664NI-XT

  Mã sản phẩm DS-9632/9664NI-XT

  • Third-party network cameras supported
  • Up to 5 Megapixels resolution recording
  • HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution
  • Up to 16 SATA and 2 eSATA interfaces
  • HDD quota and group management
  • Dual gigabit network interfaces

  Giá bán 0 VND

  Bảo hành:24 tháng

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-7204/7208/16HVI-SV

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 9/27/2013 5:38:53 PM
  Đầu ghi DS-7204/7208/16HVI-SV

  Mã sản phẩm DS-7204/7208/16HVI-SV

  1. Key Features
   • H.264 video compression
   • Up to WD1 resolution non-real-time recording
   • VGA output at 1920 × 1080P resolution
   • Dual-stream
   • 4/8/16-ch synchronous playback
   • NTP,SMTP, NFS, UPnP™ and iSCSI protocols supported
   
   

  Giá bán 0 VND

  Bảo hành:24 tháng

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-9608/16/32NI-ST

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 10/2/2013 9:39:18 AM
  Đầu ghi DS-9608/16/32NI-ST

  Mã sản phẩm DS-9608/16/32NI-ST

  • Third-party network cameras supported
  • Up to 5 Megapixels resolution recording
  • HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution
  • Up to 8 SATA interfaces
  • HDD quota and group management
  • Dual gigabit network interfaces

  Giá bán 0 VND

  Bảo hành:24 tháng

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-9608/16/32NI-RT

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 9/23/2013 1:40:24 AM
  Đầu ghi DS-9608/16/32NI-RT

  Mã sản phẩm DS-9608/16/32NI-RT

  • Third-party network cameras supported
  • Up to 5 Megapixels resolution recording
  • HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution
  • Up to 8 SATA interfaces
  • HDD quota and group management
  • Dual gigabit network interfaces
  • RAID 0,1,5,10 supported
   
   

  Giá bán 0 VND

  Bảo hành:24 tháng

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-S

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 9/26/2013 9:23:56 PM
  Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-S

  Mã sản phẩm DS-7608NI-S

  Đầu vào video H.264/MPEG-4 
  Độ phân giải lên đến 5 Megapixel (2560 × 1920) 
  Độ phân giải đầu ra VGA 1024 × 768 
  Xem lại: 4 kênh
  Quản lý nhóm HDD 
  2 SATA

   

   

  Giá bán 0 VND

  Bảo hành:24 tháng

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-9508/9516NI-R

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/30/2013 3:44:40 PM
  Đầu ghi DS-9508/9516NI-R

  Mã sản phẩm DS-9508/9516NI-R

  • Third-party network cameras supported
  • Up to 5 Megapixels resolution recording
  • RAID0,1,5,10 supported
  • 8 SATA interfaces
  • HDD with hot-swap capability

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-9604/08/16NI-RH

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/6/2013 3:47:12 AM
  Đầu ghi DS-9604/08/16NI-RH

  Mã sản phẩm DS-9604/08/16NI-RH

  • Third-party network cameras supported
  • Up to 1920×1080P resolution recording
  • HDMI output at up to 1920×1080P resolution
  • RAID0,1,5,10 supported
  • 8 SATA interfaces
  • HDD with hot-swap capability

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-7600NI-ST

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/4/2013 8:03:49 AM
  Đầu ghi DS-7600NI-ST

  Mã sản phẩm DS-7600NI-ST

  • Third-party network cameras supported
  • Up to 5 Megapixels resolution recording
  • HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution
  • 8/16-ch synchronous playback
  • HDD quota and group management

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-7600NI-SP

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/6/2013 8:05:32 AM
  Đầu ghi DS-7600NI-SP

  Mã sản phẩm DS-7600NI-SP

  • 8/16 channels IP camera input
  • Third-party network cameras supported
  • Up to 5MP video recording
  • HDMI and VGA output up to 1920×1080P resolution
  • 8 independent PoE network interfaces
  • Plug & Play automatic installation and configuration
  • 2 SATA HDD interface up to 4TB each

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-7604NI-S/M

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/30/2013 8:07:11 AM
  Đầu ghi DS-7604NI-S/M

  Mã sản phẩm DS-7604NI-S/M

  • H.264 video compression
  • Support 4 4CIF network cameras or 2 network cameras in 720P resolution
  • Up to 4-ch synchronous playback
  • Digital zoom in preview and playback
  • Advanced motion detection
  • Easy back-up to USB and optical drives

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-S

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/28/2013 5:44:41 PM
  Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-S

  Mã sản phẩm DS-7604NI-S

  - H.264/MPEG-4
  - Độ phân giải ghi lên tới  5 Megapixels (2560×1920)
  - Đầu ra VGA 1024×768,  xem trực tiếp lên TV như DVR
  - Xem lại 4 kênh,  1 cổng Audio in, 1 cổng Audio Out.
  - Khả năng zoom kỹ thuật số 4x
  - 1 SATA, dung lượng lên tới 4 TB                            
  - 4 cổng báo động vào , 1 cổng báo động ra

   

  Giá bán 0 VND

  Bảo hành:24 tháng

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-9508/9516NI-S

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/29/2013 8:08:27 AM
  Đầu ghi DS-9508/9516NI-S

  Mã sản phẩm DS-9508/9516NI-S

  • Up to 5 Megapixels(2560x1920) recording resolution
  • Support video & audio from network camera, network speed dome and video server
  • 8 SATA interfaces
  • Third-party nerwork cameras supported
  • Redundant HDD group management

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-9604/08/12/16NI-SH

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/30/2013 8:10:20 PM
  Đầu ghi DS-9604/08/12/16NI-SH

  Mã sản phẩm DS-9604/08/12/16NI-SH

  •  HDMI output at 1920×1080 resolution
  • Third-party nerwork cameras supported
  • 4/8/12/16-ch synchronous playback
  • 8 SATA interfaces
  • HDD group management

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-8632/8616/8608NI-ST

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/11/2013 12:11:42 PM
  Đầu ghi DS-8632/8616/8608NI-ST

  Mã sản phẩm DS-8632/8616/8608NI-ST

  • Third-party network cameras supported
  • Up to 5 Megapixels resolution recording
  • HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution
  • Up to 8 SATA interfaces
  • HDD quota and group management

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-7700NI-ST

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/3/2013 8:13:28 PM
  Đầu ghi DS-7700NI-ST

  Mã sản phẩm DS-7700NI-ST

  • Up to 8/16/32-ch IP cameras input
  • Third-party network cameras supported
  • Up to 5 Megapixels resolution recording
  • HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution
  • HDD quota and group management
  • 4 SATA, 2 USB2.0

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Đầu ghi DS-7700NI-SP

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/1/2013 12:15:01 PM
  Đầu ghi DS-7700NI-SP

  Mã sản phẩm DS-7700NI-SP

  • Up to 8/16-ch IP cameras input
  • Third-party network cameras supported
  • Up to 5MP resolution recording
  • HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution
  • Plug & Play with 8 independent PoE network interfaces
  • 4 SATA HDD interface up to 4TB each
  • HDD quota and group management

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook