Màn Hình HIKVISION

Màn Hình HIKVISION

 • TV WALL

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/29/2016 11:34:56 AM
  TV WALL

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-D5021QDnew

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/29/2016 11:28:16 AM
  DS-D5021QD
  Màn hình chuyên dụng LCD 21'' , Độ phân giải 1920x1080, 
  cổng VGA, HDMI, Thiết kế để sử dụng 24/7
  Tích hợp AUDIO in và Loa

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-D5019QEnew

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/29/2016 11:21:05 AM
  DS-D5019QE
  Màn hình chuyên dụng LCD 19'' , Độ phân giải 1366x768,
   Cổng VGA, HDMI, Thiết kế để sử dụng 24/7

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook