Camera speed Dome HIKVISION

 • Camera Seed Dome DS-2AF7268(N)-AW

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 3/3/2014 8:59:26 AM
  Camera Seed Dome DS-2AF7268(N)-AW

  Mã sản phẩm DS-2AF7268(N)-AW

  • 1/4" Interline Transfer CCD
  • 700TVL high resolution
  • Smart IR, 150m IR distance
  • Smart tracking
  • 36x optical zoom
  • 3D DNR
  • IP66 rating
  • Wiper

  Giá bán 0 VND

  Xuất xứ:CHINA
  Bảo hành:24 tháng

  ...xem chi tiết

 • DS-2AF1-51C/51D

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/8/2013 7:26:32 AM
  DS-2AF1-51C/51D

  Mã sản phẩm DS-2AF1-51C/51D

  .Super low Illumination
  .540 TVL high resolution
  .True day / night
  .3D intelligent positioning function
  .3D digital noise reduction
  .IP66 rating

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2AF1-513/515/517-B&DS-2AF1-503/505/507-B

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/1/2013 7:26:51 PM
  DS-2AF1-513/515/517-B&DS-2AF1-503/505/507-B

  Mã sản phẩm DS-2AF1-513/515/517-B&DS-2AF1-503/505/507-B

  • 1/4" Sony EXVIEW HAD progressive scan CCD
  • 128x wide dynamic range
  • 540 TVL high resolution
  • True day / night
  • 3D intelligent positioning function
  • 3D digital noise reduction
  • IP66 rating

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2AF1-401X

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/4/2013 11:27:55 AM
  DS-2AF1-401X

  Mã sản phẩm DS-2AF1-401X

  • 1/4’’ SONY CCD
  • ±0.1° preset accuracy
  • 400°/s pan preset speed and 200°/s tilt preset speed
  • 360° endless pan range
  • Optical zoom:10x

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2AF1-50(1)/4/6/8

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/23/2013 7:29:24 PM
  DS-2AF1-50(1)/4/6/8

  Mã sản phẩm DS-2AF1-50(1)/4/6/8

  .1/4’’ Sony Super HAD CCD
  .Low illumination
  .True day / night
  .3D intelligent positioning function
  .Powerful PTZ control
  .Programmable alarm triggering
  .IP66 rating

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2AF1-71C/71D

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/1/2013 4:19:45 AM
  DS-2AF1-71C/71D

  Mã sản phẩm DS-2AF1-71C/71D

  .Super low Illumination
  .540 TVL high resolution
  .True day / night
  .3D intelligent positioning function
  .3D digital noise reduction
  .80m IR range
  .IP66 rating

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2AF1-713/715/717-B

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/12/2013 7:37:37 AM
  DS-2AF1-713/715/717-B

  Mã sản phẩm DS-2AF1-713/715/717-B

  • 1/4" Sony EXVIEW HAD progressive scan CCD
  • 128x wide dynamic range
  • 540TVL high resolution
  • True day / night
  • 80m IR range
  • 3D digital noise reduction
  • IP66 rating

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2AF1-714/716/718

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/14/2013 7:38:44 AM
  DS-2AF1-714/716/718

  Mã sản phẩm DS-2AF1-714/716/718

  • 1/4 inch SONY CCD
  • 0 Lux minimum illumination
  • Up to 80m radiation distance
  • IR light MTBF reaching up to 30,000 hours
  • ±0.1° preset accuracy
  • 540 °/s pan preset speed and 400°/s tilt preset speed
  • 360° endless pan range and -5°-185° tilt range
  • Weather Proof: IP66 standard

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-572

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/9/2013 7:40:34 PM
  DS-2DF1-572

  Mã sản phẩm DS-2DF1-572

  • 1/3" Sony progressive scan CCD
  • up to 1 Megapixel resolution
  • ±0.1° preset accuracy
  • 360° endless pan range and -5°-185° tilt range
  • H.264 video codec
  • Weather Proof: IP66 standard for outdoor dome
  • 216X zooming capability (18X optical, 12X digital)
  • Fiber optical connector optional

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-57A

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 6/10/2013 7:40:58 AM
  DS-2DF1-57A

  Mã sản phẩm DS-2DF1-57A

  • 1/3" solid state progressive scan CCD
  • 18X Optical Zoom, 12X Digital Zoom
  • WDR & True Day/Night
  • 25fps(P)/ 30fps(N) at HD720p resolution
  • H.264/MJPEG, Dual Streaming, Privacy Mask
  • Weather-proof: IP66 rating

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-672

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/29/2013 7:42:23 PM
  DS-2DF1-672

  Mã sản phẩm DS-2DF1-672

  • 1/3’’ SONY CCD
  • Lens resolution: up to 1.3 Megapixel resolution
  • ±0.1° preset accuracy
  • 360° endless pan range and -5°-90° tilt range
  • H.264 video codec
  • Weather Proof: IP66 standard for outdoor dome
  • Optical zoom: 18X.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-51C/51D

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/26/2013 3:44:07 PM
  DS-2DF1-51C/51D

  Mã sản phẩm DS-2DF1-51C/51D

  .Super low Illumination
  .540 TVL high resolution
  .True day / night
  .3D intelligent positioning function
  .3D digital noise reduction
  .IP66 rating

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-513/515/517-B&DS-2DF1-503/505/507-B

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/22/2013 3:44:29 PM
  DS-2DF1-513/515/517-B&DS-2DF1-503/505/507-B

  Mã sản phẩm DS-2DF1-513/515/517-B&DS-2DF1-503/505/507-B

  • 1/4" SONY EXview HAD progressive scan CCD
  • True day / night
  • 128x wide dynamic range
  • 3D intelligent positioning function
  • 3D digital noise reduction
  • Programmable alarm triggering
  • IP66 rating

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-518/508

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/29/2013 7:47:24 AM
  DS-2DF1-518/508

  Mã sản phẩm DS-2DF1-518/508

  • 1/4’’ SONY CCD
  • ±0.1° preset accuracy
  • 540°/s pan preset speed and 400°/s tilt preset speed
  • 360° endless pan range and -5°-185° tilt range
  • H.264 video codec
  • Optical zoom: 36X.Digital zoom: 16x
  • Weather Proof: IP66 standard(outdoor)

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-516/506

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/14/2013 7:47:51 PM
  DS-2DF1-516/506

  Mã sản phẩm DS-2DF1-516/506

  • 1/4’’ SONY CCD
  • ±0.1° preset accuracy
  • 540°/s pan preset speed and 400°/s tilt preset speed
  • 360° endless pan range and -5°-185° tilt range
  • H.264 video codec
  • Weather Proof: IP66 standard(outdoor)
  • Optical zoom:30x.Digital zoom: 16x

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-514/504

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/20/2013 7:48:16 PM
  DS-2DF1-514/504

  Mã sản phẩm DS-2DF1-514/504

  • 1/4’’ SONY CCD
  • ±0.1° preset accuracy
  • 540°/s pan preset speed and 400°/s tilt preset speed
  • 360° endless pan range and -5°-185° tilt range
  • H.264 video codec
  • Weather Proof: IP66 standard(outdoor)
  • Optical zoom:23x

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-512/502

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/25/2013 3:49:12 AM
  DS-2DF1-512/502

  Mã sản phẩm DS-2DF1-512/502

  • 1/4’’ SONY CCD
  • ±0.1° preset accuracy
  • 540°/s pan preset speed and 400°/s tilt preset speed
  • 360° endless pan range and -5°-185° tilt range
  • H.264 video codec
  • Weather Proof: IP66 standard(outdoor)
  • Optical zoom:22x

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-616/606H

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/19/2013 7:50:24 AM
  DS-2DF1-616/606H

  Mã sản phẩm DS-2DF1-616/606H

  • 1/4” Inerline Transfer CCD
  • ±0.1° preset accuracy
  • 400°/s pan preset speed and 200°/s tilt preset speed
  • 360° endless pan range
  • H.264 video codec
  • Weather Proof: IP66 standard(outdoor)
  • Optical zoom:30x.Digital zoom:16x

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-612/602H

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/17/2013 11:50:59 PM
  DS-2DF1-612/602H

  Mã sản phẩm DS-2DF1-612/602H

  • 1/4" SONY Super HAD CCD
  • ±0.1° preset accuracy
  • 400°/s pan preset speed and 200°/s tilt preset speed
  • 360° endless pan range
  • H.264 video codec
  • Weather Proof: IP66 standard(outdoor)
  • Optical zoom:22x

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2DF1-617/607H

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 5/29/2013 7:51:25 PM
  DS-2DF1-617/607H

  Mã sản phẩm DS-2DF1-617/607H

  • 1/4" SONY EXVIEW CCD
  • ±0.1° preset accuracy
  • 400°/s pan preset speed and 200°/s tilt preset speed
  • 360° endless pan range
  • H.264 video codec
  • Fiber connector option
  • Weather Proof: IP66 standard(outdoor)
  • Optical zoom:36x.Digital zoom:12x

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook