Vỏ Che Camera

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • DS-1322HZ-HW

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/29/2016 4:53:49 PM
  DS-1322HZ-HW
  Vỏ che lắp ngoài trời với kính chắn gió, gạt nước, quạt gió và bộ phận sưởi ấm 
  Kích thước : 113×143×452mm
  Hợp kim nhôm 
  Màu trắng; Nguồn cấp: AC24V

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-1322HZ-CW

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/29/2016 4:54:30 PM
  DS-1322HZ-CW
  Vỏ che lắp ngoài trời với kính chắn gió, & gạt nước quạt gió
  Kích thước : 113x143x452mm
  Hợp kim nhôm 
  Màu trắng, Nguồn cấp: AC24V

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-1322HZ-H

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/29/2016 4:54:47 PM
  DS-1322HZ-H
  Vỏ che lắp ngoài trời với quạt gió và bộ phận sưởi ấm 
  Kích thước : 143×114.5×500mm
  Hợp kim nhôm 
  Màu trắng; Nguồn cấp: AC24V

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-1322HZ-C

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/29/2016 4:55:01 PM
  DS-1322HZ-C
  Vỏ che lắp ngoài trời với quạt gió 
  Kích thước  : 143×114.5×500mm
  Hợp kim nhôm 
  Màu trắng, Nguồn cấp: AC24V

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook