DIS & PICADIS Camera

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • DS-2CE55C2P(N)

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/13/2016 9:54:01 PM
  DS-2CE55C2P(N)

  720TVL PICADIS Dome Camera

    

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2CE55C2P(N)-IRP

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/13/2016 9:50:27 PM
  DS-2CE55C2P(N)-IRP

  720TVL PICADIS Dome Camera

    

  • 1/3'' PICADIS
  • 1.3 Megapixel sensor
  • True day / night
  • Compact design
  • Smart IR

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Facebook
  Facebook
  Facebook
  Facebook