Analog Camera

Analog Camera

 • DS-2CE55C2P(N)

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/13/2016 9:54:01 PM
  DS-2CE55C2P(N)

  720TVL PICADIS Dome Camera

    

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DS-2CE55C2P(N)-IRP

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/13/2016 9:50:27 PM
  DS-2CE55C2P(N)-IRP

  720TVL PICADIS Dome Camera

    

  • 1/3'' PICADIS
  • 1.3 Megapixel sensor
  • True day / night
  • Compact design
  • Smart IR

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Camera DS-2CC511/591P(N)-A

   Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/13/2016 4:16:04 PM
   Camera DS-2CC511/591P(N)-A

   Mã sản phẩm DS-2CC511/591P(N)-A

   • Compact design
   • 1/3" Sony CCD
   • 480/540TVL
   • 3.5-9mm Auto Iris Lens(2.8-11mm auto Iris lens option)
   • Day/night auto switch
   • Auto white balance, auto gain control, electronic shutter control, and backlight compensation

    

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Camera DS-2CC502/512/592P(N)-FB

   Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 12/12/2014 9:54:58 PM
   Camera DS-2CC502/512/592P(N)-FB

   Mã sản phẩm DS-2CC502/512/592P(N)-FB

   • Compact design
   • 1/3" Sony CCD
   • Day / night auto swith
   • Low illumination
   • Auto white balance,auto gain control,electronic shutter control and blacklight compensation
   • Internal synchronization

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Camera DS-2CC502/572P(N)-M

   Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/13/2016 4:16:13 PM
   Camera DS-2CC502/572P(N)-M

   Mã sản phẩm DS-2CC502/572P(N)-M

   • 1/3" SONY CCD
   • 420/540TVL
   • 3.6mm fixed iris lens
   • Day / Night auto switch
   • Auto white balance, auto gain control, electronic shutter control and backlight compensation

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Camera DS-2CC5102P(N)/5112P(N)/5172P(N)

   Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 2/7/2019 9:57:55 PM
   Camera DS-2CC5102P(N)/5112P(N)/5172P(N)

   Mã sản phẩm DS-2CC5102P(N)/5112P(N)/5172P(N)

   • High performance Sony CCD
   • Low illumination
   • Day / night auto switch
   • 3-axis adjustment
   • Compact design

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Camera DS-2CC5192P(N)

   Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 9/20/2014 1:59:23 PM
   Camera DS-2CC5192P(N)

   Mã sản phẩm DS-2CC5192P(N)

   • 1/3'' Sony EXVIEW HAD CCD II
   • 650 TVL high resolution
   • Super low illumination
   • Day / night auto switch
   • 3-axis adjustment
   • Compact design

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Camera DS-2CC5191/5193/5195/5197P(N)

   Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 9/28/2014 2:01:35 PM
   Camera DS-2CC5191/5193/5195/5197P(N)

   Mã sản phẩm DS-2CC5191/5193/5195/5197P(N)-VF

   • 1/3” Sony CCD
   • 650 TVL high resolution
   • Super low illumination
   • True day / night
   • Smart IR 
   • 3-axis adjustment

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Facebook
  Facebook
  Facebook
  Facebook