Ngân Hàng & Kho Bạc

Ngân Hàng & Kho Bạc

Ngân hàng & Kho bạc

Tiền, tài chính và an ninh doanh nghiệp rất dễ bị đe dọa liên tục. Hikvision hiểu được nhu cầu độc đáo của các ngành công nghiệp và cung cấp các giải pháp đáng tin cậy mà bạn có thể ngân hàng trên! Ngân hàng giám sát Giải pháp thông minh Hikvision của tự hào mạnh mẽ, tính năng thông minh. Các chức năng được nhúng với công nghệ tiên tiến để giúp bạn tích hợp các cơ sở tài chính của bạn - từ các văn phòng chi nhánh đến các trung tâm dịch vụ cho Kho bạc - vào một giải pháp giám sát tập trung đó là dễ dàng để thực hiện, quản lý và tích hợp. Hikvision giúp bạn tiến hành giám sát có hiệu quả tài sản ngân hàng, quản lý an ninh của khách hàng và nhân viên của bạn, bảo vệ các khu vực hạn chế, khu vực an toàn và vững chắc ATM với độ tin cậy. Và có nhiều hơn - giải pháp giám sát Hikvision cũng nâng cao trách nhiệm, hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng đối với doanh nghiệp tốt hơn.

A SMART SOLUTION FOR BANK SECURITY

·Ensure around-the-clock safety for customers and employees

·Increase transaction safety and customer satisfaction

·Collect reliable footage for post-investigation

·Manage all the branches effectively and easily

  Application Scenarios

  ATM Areas & Vestibules

  Hikvision provides a complete solution for ATM machine and its cabin area’s safety.

  • ATM Cameras:

  HD video, discreet pinhole design, dual lens for different direction viewings.

  • ATM NVR:

  Dedicated form factor, support transaction information overlay.

  • Cabin Camera:

  Only one wide angle camera to cover all the in-cabin area.

  Note:Transaction Data Overlay With video for better customer dispute solving and enhance transaction safety.

  Entrance & Lobby

  Hikvision provides a complete solution for ATM machine and area safety.

  • ATM Cameras:

  HD video | Discreet pinhole design | Dual-angle, dual-lens viewing

  • ATM NVR:

  Dedicated form factor | Transaction information overlay on video

  • Room or Area Camera:

  Single wide-angle camera covers entire ATM area

  Note: Transaction process recording with video overlay quickly resolves customer complaints and/or disputes

  Counter/Teller

  High volumes of financial transactions each day – from signing documents to approving loans – may leave institutions vulnerable to customer misunderstandings or disputes.

  Dual-lens Teller Camera:

  Hikvision’s Monovu teller camera is specifically designed for applications where high definition and bilateral close-up imaging are

  required of individuals during financial transactions.

  • DS-2CD6812D
   MONOVU Dual Lens Camera

  Security Center

  Storing critical video footage of daily operations in a bank’s security center is a core component of a total CCTV system. It requires the utmost reliability and manageability for data protection and security operations.

  • Embedded NVR:

  Hikvision has the richest embedded network recorder product line – from 4 channels to 256 channels – for every level of need

  • Video Management Platform:

  VMS5200P Video Platform is the CCTV system core that manages, views, plays back, and controls all the daily operations among all devices

  • Network Storage Server:

  A must-have product line for total secure data storage

  • Monitor Display System:

  From standalone monitors to large TV walls, Hikvision has it all

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Facebook
  Facebook
  Facebook
  Facebook