Trung tâm báo động ELECTRONICS LINE

Trung tâm báo động ELECTRONICS LINE

 • Trung tâm báo động thông minh vô tuyến CommPact PSTN

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 2/14/2018 1:56:25 PM
  Trung tâm báo động thông minh vô tuyến CommPact PSTN

  Mã sản phẩm CommPact PSTN

  - Số đầu báo không dây: 32 vùng không dây
  - Đầu vào có dây: 1 vùng có dây
  - Khoảng cách: 45m
  - Điện thoại: Có thể gọi được 6 số điện thoại cố định

  Giá bán 0 VND

  Bảo hành:12 tháng

  ...xem chi tiết

 • Trung tâm báo động thông minh vô tuyến iConnect PSTN/GPRS

  Phước nhân- Nhập khẩu & Phân phối Thiết bị An Ninh, Camera quan sát, chuông cửa có hình, báo động, báo cháy. 7/21/2016 5:25:05 PM
  Trung tâm báo động thông minh vô tuyến iConnect PSTN/GPRS

  Mã sản phẩm iConnect GPRS/GSM

  - Số đầu báo không dây: 32 vùng không dây
  - Đầu vào có dây: 1 vùng có dây
  - Khoảng cách: 45m
  - Điện thoại: Có thể gọi được 6 số điện thoại cố định

  - Sản phẩm áp dụng được báo động chống trộm cho các máy rút tiền tự động ATM.

   

  Giá bán 0 VND

  Bảo hành:12 tháng

  ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook